zang

  • Focus op het soepel gebruiken van de stem.
  • Aanleren van jazz zingen in al zijn facetten: timing, improvisatie, repertoire, harmonie, …